Maand: april 2015

Dialoog NJI: Verzoening is het ultieme doel

Het is nog lang geen september, maar zet dit vast in de agenda:

Zaterdag 5 september 2015: De 18e Dialoog Conferentie plaats in Voorburg.

Deze conferentie biedt de gelegenheid aan Nederlanders, Japanners en Indonesiërs om elkaar te ontmoeten en een dialoog te voeren over onze gemeenschappelijke geschiedenis, aldus de aankondiging die onlangs mijn mailbox binnenkwam.

Bij het lezen van de informatie over deze jaarlijkse conferentie, bedenk ik me dat dit niet alleen interessant is voor de 1e en 2e generatie Indischen, maar ook voor de 3e generatie. Ik mail Rob Sipkens van Dialoog NJI (Nederland Japan Indonesie) met de vraag waarom deze bijeenkomst interessant voor de jongere Indische generaties kan zijn. Per mail volgt een lang antwoord waar uit blijkt dat aanwezigheid van jongeren op prijs wordt gesteld. Na het lezen van het antwoord vind ik het erg jammer dat ik er zelf niet bij kan zijn.

Mondelinge overdracht
De toelichting van de heer Sipkens over de conferentie en Indische jongeren, hier samengevat: De verhalen van de 1e generatie Indische mensen, verteld tijdens eerdere conferenties, gaan veelal over de worsteling die ze hebben doorgemaakt aan gaande van de oorlogstrauma’s. De enorme fysieke en geestelijke ontberingen, de onmenselijkheid waarmee ze zijn behandeld en de dood van dierbaren hebben geresulteerd in (soms) levenslange verbittering en haat jegens de Japanners, de voormalige bezetters en vijanden.
Door het luisteren naar de verhalen van hun grootouders en ouders en de verhalen van diens voormalige vijanden kan de 3e generatie kennis nemen van een stuk geschiedenis uit en over Nederlands Indie. De geschiedenis van hun (groot-)ouders vervat in verhalen die ze wellicht niet eerder hebben gehoord, omdat er thuis nooit over werd/wordt gesproken, maar die de 3e generatie wel degelijk interesseert.
De meerwaarde voor de 3e generatie bestaat dus uit vernemen van een positieve boodschap in de vorm van mondelinge overdracht van de geschiedenis. Verzoening is het ultieme doel dat wordt nagestreefd door de organisatie.

Oproep aan Indische jongeren
Aan de uitleg van de heer Sipkens kan ik niet meer toevoegen, het is een duidelijk verhaal. Dus, beste Indische jongeren, hierbij roep ik jullie op te gaan luisteren naar de sprekers en hun leerzame verhalen op 5 september. Het is Indisch-zijn beleven op een manier die je wellicht nog niet hebt ervaren. Daarbij wordt jouw aanwezigheid zeker gewaardeerd.
Dialoog NJI is momenteel hard bezig om de editie van dit jaar vorm te geven, het programma zal later worden bekendgemaakt.

Bezoek de website: www.dialoognji.org

Voor vragen: dialoguenji@gmail.com